Spaar voor extra voordeel!

Spaar door aankopen te doen luxury credits, je kunt ook extra luxury credits verdienen door ons bijvoorbeeld te gaan volgen op social media. Deze credits zijn in te wisselen voor leuke kortingen bij ons in de winkel & online. 

Algemene Voorwaarden Klanten Spaarsysteem van Be Younique.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het spaarsysteem Be Younique.

 • 1.      Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden:
 • 2.      Alleen klanten die geregistreerd staan in het systeem bij Be Younique kunnen deelnemen aan het spaarsysteem en kunnen hierna digitalepunten sparen (hierna: ‘deelnemer’);
 • 3.      Een deelnemer heeft alleen recht op Spaarpunten bij aanschaf van door Be Younique geselecteerde producten;
 • 4.      De desbetreffende punten worden slechts door de deelnemer verdiend op het moment dat de betaling van het aangeschafte product volledig is afgerond of op het moment dat er een onderlinge betalingsregeling door beide partijen is overeengekomen en in gang is gezet;
 • 5.      Spaarpunten kunnen alleen gespaard worden door klanten waarbij de volledig contactgegevens digitaal staan geregistreerd bij Be Younique, anoniem sparen is niet mogelijk;
 • 6.      Be Younique behoudt zich het recht voor om het aantal Spaarpunten dat gespaard kan worden bij aanschaf van de geselecteerde producten tussentijds aan te passen;
 • 7.      Spaarpunten kunnen alleen worden ingewisseld voor de door Be Younique geselecteerde producten en acties;
 • 8.      Be Younique behoudt zich het recht voor om het aantal Spaarpunten dat benodigd is bij inwisseling tussentijds aan te passen;
 • 9.      Bij annulering van een bestelling of het ruilen van artikelen vervallen de reeds daarbij gespaarde Spaarpunten;
 • 10.   Spaarpunten zijn niet geldig i.c.m. andere acties, tenzij anders aangegeven;
 • 11.   Spaarpunten zijn persoonsgebonden en gekoppeld aan één account.
 • 12.   Spaarpunten zijn niet overdraagbaar;
 • 13.   Het combineren van Spaarpunten van verschillende klanten is niet mogelijk;
 • 14.   Het gelijktijdig inwisselen en sparen van Spaarpunten op één product is niet mogelijk;
 • 15.   Spaarpunten zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld, eventuele restitutie is niet mogelijk;
 • 16.   Be younique behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid gespaarde Spaarpunten te wijzigen die niet voldoen aan de voorwaarden of waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog e/o misbruik;
 • 17.   Be Younique behoudt zich het recht voor om het inleveren c.q. het inwisselen van gespaarde Spaarpunten te weigeren indien de deelnemer niet heeft voldaan aan de voorwaarden of indien er het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog e/o misbruik;
 • 18.   Deelname is uitgesloten voor:
 • Cadeaubonnen
 • 19.   Be Younique behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden zonder opgaaf van redenen tussentijds geheel of gedeeltelijk te wijzigen e/o de actie te beëindigen;
 • 20.   Bij het inwisselen van Spaarpunten zijn voor enkele producten of diensten aanvullende algemene voorwaarden van toepassing. Hieronder vallen o.a.:
 • Algemene Voorwaarden Be Younique (te vinden op www.beyouniquefashion.com of vraag ernaar in de winkel)

Voor alle aanvullende voorwaarden neem contact op met Be Younique.

 • 21.   Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate voorzien, beslist de directie van Be Younique;
 • 22.   Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.